Lijfrente overboeken


De Vermogensbeheerders biedt fiscaal gefacilieerde producten aan onder de naam van:

 • Post Vermogensbeheer
 • Findex Vermogensbeheer
 • Fier Vermogensbeheer

Om een waarde naar of van De Vermogensbeheerders soepel en correct te laten verlopen zijn wij geregistreerd als deelnemer in het Protocol Stroomlijning Kapitaalsoverdrachten.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Met het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (“PSK”) wordt het proces van kapitaaloverdrachten gestroomlijnd tussen banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en vanaf 1-1-2017 ook beleggingsondernemingen voor fiscaal gefacilieerde producten. Het PSK heeft tot doel dat de overdrachten tijdig en voorzien van alle gegevens uitgevoerd kunnen worden, waarbij de overdracht van de uit de fiscale wetgeving voortvloeiende aansprakelijkheid tussen de overdragende deelnemer en de ontvangende deelnemer is geregeld. De aangesloten partijen bij het PSK hebben afspraken gemaakt met de intentie om de waardeoverdracht binnen een tijdsbestek van veertien (14) dagen, nadat alle benodigde documenten zijn ontvangen, fiscaal geruisloos over te dragen naar een andere aangesloten partij. Indien de veertiende (14e) dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende (14e) dag. Als de betaling niet binnen veertien (14) dagen plaatsvindt, dan vergoedt de overdragende partij de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Voor welke producten geldt het protocol?

 • Lijfrentekapitaal (verzekeringen (alle fiscale regimes), beleggingsrechten);
 • Goudenhanddrukkapitaal (verzekeringen (alle regimes), beleggingsrechten), spaarrekeningen en beleggingsrechten;
 • Overig stamrechtkapitaal;
 • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht (bij wijziging van werkgever);
 • Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht;
 • Kapitaalverzekeringen, inclusief Kapitaalverzekeringen Eigen Woning; en
 • Toekomstige producten die sterk overeenkomen met nadat de werkgroep PSK daartoe besloten heeft.

De Vermogensbeheerders
Post Vermogensbeheer, Findex Vermogensbeheer en Fier Vermogensbeheer zijn onderdeel van De Vermogensbeheerders B.V. en zijn elk actief onder het eigen label in het aanbieden van fiscaal gefacilieerde producten. De Vermogensbeheerders B.V. heeft een vergunning als beleggingsonderneming. De Vermogensbeheerders B.V. voldoet aan alle wettelijke vergunningen en vereisten van DNB en de AFM.

 • De Vermogensbeheerders B.V staat bij de AFM geregistreerd als beleggingsonderneming. Het registratienummer bij de AFM is 14002846.
 • De Vermogensbeheerders B.V is aangemeld bij de FSMA (Financial Services and Markets Authority) als beleggingsonderneming die ressorteert onder het recht van een andere lidstaat van de EEG.
 • De Vermogensbeheerders B.V. is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
 • De Vermogensbeheerders B.V. is deelnemer van het DSI ( Dutch Securities Institute). Het DSI deelnemersnummer van De Vermogensbeheerders B.V. is 38142.

Kapitaaloverdracht naar De Vermogensbeheerders
Heeft u een tegoed op een bestaande lijfrenterekening? En wilt u dit tegoed overhevelen naar een lijfrenterekening bij bij van de labels van De Vermogensbeheerders (Post Vermogensbeheer, Findex Vermogensbeheer of Fier Vermogensbeheer)? In dat geval kunt u contact opnemen met het betreffende onderdeel van De Vermogensbeheerders  of u kunt gebruik maken van het overdrachtsformulier welke wij hiertoe hebben opgemaakt. Gelieve deze in te vullen en naar ons te mailen. Bij een overdracht naar De Vermogensbeheerders gelden de voorwaarden van de overdragende partij. U kunt ons machtigen namens u de opdracht voor de overdracht uit te voeren en te behandelen.

Formulier waardeoverdracht naar Fier Vermogensbeheer

Formulier waardeoverdracht naar Post Vermogensbeheer

Kapitaaloverdracht naar een andere aanbieder
Als u uw kapitaal bij Post Vermogensbeheer, Findex Vermogensbeheer of Fier Vermogensbeheer over wenst te dragen aan een andere PSK-deelnemer, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een opdrachtformulier invullen en naar ons mailen. Wij zullen uw verzoek conform het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten uitvoeren. Met het formulier Verzoek tot Kapitaaloverdracht verzoekt u ons uw kapitaal over te dragen naar de financiële instelling van uw keuze. Op het formulier staat ook welke documenten u eventueel moet meesturen. Het formulier dient u volledig ingevuld en ondertekend naar De Vermogensbeheerders terug te mailen/sturen. Het kan voorkomen dat uw nieuwe financiële instelling het verzoek tot kapitaaloverdracht namens u, direct aan ons maakt. U hoeft dan zelf geen Formulier Verzoek tot Kapitaaloverdracht in te vullen en op te sturen. Informeer bij uw nieuwe financiële instelling of dit voor u geldt.

Formulier waardeoverdracht van De Vermogensbeheerders naar nieuwe aanbieder

Wat kunt u verwachten? 
Nadat wij het Formulier Verzoek tot Kapitaaloverdracht (inclusief eventuele documenten zoals een kopie identiteitsbewijs) van u hebben ontvangen, zorgen wij ervoor dat uw kapitaal wordt overgedragen en uw product van De Vermogensbeheerders wordt beëindigd. Wij maken uw kapitaal uiterlijk de veertiende dag nadat het dossier compleet is over aan de financiële instelling van uw keuze. Bij een eventuele te late betaling vergoeden wij de wettelijke rente. Als uw verzoek niet compleet is, informeren wij u hierover en vragen wij u om aanvullende gegevens. NB. Als de overdragende of de overnemende partij geen PSK-deelnemer is, kan de procedure iets langer gaan duren voordat aan alle formaliteiten is voldaan. Reden daarvan is dat dan een vrijwaringsverklaring moet worden opgesteld die naar tevredenheid is van de overnemende partij.

Fiscale regels
Overdracht naar een andere financiële instelling is niet altijd mogelijk. Hier zijn fiscale regels aan verbonden. Deze fiscale regels bepalen of en hoe u het geldbedrag kunt laten overdragen naar een ander product/aanbieder. Maar ook hoe u de fiscale voordelen van uw huidige product kunt meenemen, als u deze voortzet in een ander financieel product. Het niet volgen van de fiscale spelregels kan betekenen dat u belasting en misschien ook een fiscale boete (revisierente) moet betalen. Een overdracht volgens het PSK geschiedt fiscaal geruisloos. Als u meer wilt weten over fiscale regels kunt u kijken op www.belastingdienst.nl en zoeken op lijfrente.

Klachtenprocedure
Indien u een klacht heeft over de uitvoering van uw waardeoverdracht door De Vermogensbeheerders, volg dan de klachtenprocedure.

Wie nemen er deel aan het PSK?
De deelnemers aan het PSK zijn verzekeraars en/of banken die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging van Banken. Andere financiële instellingen die geen lid zijn kunnen op eigen verzoek en vrijwillig deelnemen aan het PSK. Post Vermogensbeheer neemt als beleggingsonderneming vrijwillig deel aan het PSK. Niet alle financiële instellingen nemen deel aan het PSK. Voor de partijen die niet deelnemen aan het PSK is in sommige gevallen een vrijwaringverklaring nodig voordat een waardeoverdracht kan plaatsvinden. Wilt u de waarde overdragen naar een dergelijke partij? Dan zullen zij ons een vrijwaringsverklaring lijfrenteverplichting toesturen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw waardeoverdracht? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer (073) 26 00 000 of via e-mail info@devermogensbeheerders.nl. Het PSK kunt u nalezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken of het Verbond van Verzekeraars

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes. Via de instellingen van je browser kun je geplaatste cookies verwijderen. Ook kun je hier het plaatsen van nieuwe cookies weigeren.Waar deze functie precies zit, verschilt per browser. Bij het gebruik van deze website accepteert u het feit dat we cookies gebruiken.